Posts

Showing posts from August, 2010

Latar Belakang Pemikiran al-Maududi

Selama kurang lebih 11 tahun Al-Maududi mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya yang bernama Ahmad Hasan. Ayahnya seorang Sufi yang sangat shaleh dan taat beragama serta ketat dalam memegang ajaran Islam, telah menanamkan benih-benih kesalehan kepada Al-Maududi. Sehingga pola pemikiran Al-Maududi telah dipengarahui oleh pola pemikiran ayahnya. Ahmad Hasan (1855-1919) ayah Al-Maududi pernah mengecap pendidikan di Aligirah Universitas yang didirikan oleh Ahmad Khan (1817-1898) seorang pembaharu Islam di India. Ketika berusia 14 tahun dia mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dan pendidikan umum di Madrasah Fauqaniyah, dan melanjutkan pendidikan tingginya di Dar al-Ulum Hyderabad salah satu lembaga pendidikan  tinggi yang mencetak ulama-ulama India. Ketika Al-Maududi sedang belajar di perguruan tinggi Dar al-Ulum di Hydrabad, ayahnya sakit kemudian meninggal, setelah itu pendidikan Al-Maududi terhenti secara formal. Sepeninggal ayahnya, Al-Maududi bekerja di suatu pen…